Archive for the ‘Nyheder’ Category

Velkommen til CMV Vamdrup

fredag, februar 26th, 2010
Country Musikkens Venner, i daglig tale forkortet til CMV er en forening, hvis formål er at udbrede kendskabet til countrymusikken, styrke interessen for countrymusik og det sociale samvær. Klubben blev stiftet den 21.august 1991 og er en af de større country klubber her i landet. Vi har medlemmer fra Danmark, Norge,  Sverige og Tyskland
I løbet af et år afholder vi 6 klubaftner, heraf 2 countryfester m/ spisning – et i foråret og et i efteråret.
 Vi har altid live musik til vores arrangementer. !!

Medlemmer af CMV får skriftlig besked om vores arrangementer enten pr. post eller pr. e-mail.

Et medlemskab af klubben koster 150,- kr. om året pr. person

Kontingent og arrangement priser holdes på lavest mulige niveau uden at det derved kommer til at gå udover kvaliteten af vores arrangementer. Dette kan også kun lade sig gøre fordi bestyrelsen er indstillet på at yde en stor ulønnet indsats.

Vi byder dig/jer velkommen i vores klub og håber, at du/I vil nyde mange dejlige timer sammen med os.